Seminari Business Angels i emprenedoria

Inauguració del seminari Business Angels i emprenedoria

A la mesa principal:  el Conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera, els professors Francesc Solé Parellada (UPC), Javier Sánchez-Asín (Univ. Zaragoza) i el President del CES, Sr. Llorenç Huguet

Per a més informació podeu descarregar el següent document