Seminari Business Angels i Emprenedoria

Síntesi del SEMINARI BUSINESS ANGELS I EMPRENEDORIA (Palma, 11 de març de 2008)

Font: Pla cti. Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012
  

Per a més informació podeu descarregar el següent document