Seminari de recerca de la DG R+D+I del Govern de les Illes Balears

Síntesi del Seminari de recerca de la DG R+D+I del Govern de les Illes Balears
(Menorca - Mongofre Nou, 14 i 15 de març de 2008)

Font: Pla cti. Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, 2009-2012

Per a més informació podeu descarregar el següent document