Seminari "Universitat, R+D i polítiques públiques"

Inauguració del Seminari a càrrec de la Rectora de la UIB, Sr. Montserrat Casas i del President del CES, Sr. Llorenç Huguet

Característiques del seminari:

La competitivitat de les universitats passa avui en dia per l’execució de recerca d’excel·lència i per activitats de R+D que puguin ser transferides al món empresarial tant en activitats industrials com de serveis.

En aquest context, el Seminari reunirà professors universitaris, representants d’organismes públics de suport i gestors de R+D per tal d’analitzar i reflexionar sobre els enfocaments possibles per a la R+D de les universitats i centres de recerca: orientacions de la R+D, modalitats de gestió, estructures organitzatives,... amb especial èmfasi en la vinculació entre la recerca universitària i el món de l’empresa.

Organitzat pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el Seminari és de caràcter restringit i forma part d'un conjunt de seminaris dissenyats per orientar l'elaboració del pròxim Pla de Recerca i Desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. Hi seran presents representants convocats pel propi Consell, per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) del Govern de les Illes Balears i representants de la Universitat de les Illes Balears.

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document