Sessió 1/2023 de la CT d'Àrea Social

Sessió 1/2023 de la Comissió de Treball de l'Àrea Social que presideix el conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí, on s'ha aprovat la proposta de dictamen 1/2023 relatiu al projecte de decret pel qual s’aproven els principis generals i directrius de coordinació relatius al mapa i la provisió mínima dels serveis socials a les Illes Balears.