Sessió 3/2022 del Ple

Reunió de la sessió plenària 3/2022