Sessió 8/2022 de la CT d'Eco., Des. Regional i Medi Ambient

Sessió 8/2022 de la comissió de treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient presidida per la consellera Margalida Adrover Caldentey.

S'ha aprovat la proposta de dictamen 19/2022 relativa al projecte de decret pel qual s’aprova el règim especial de prestació dels transports marítims a les Illes Balears.

Data: 15/09/2022