Sessió constitutiva del CES Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual es deixen sense efectes les suspensions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament.(BOIB, Núm. 54, de 30/04/2016).

Sessió constitutiva del Consell Econòmic i Social