Sessió Plenària extraordinària del CES al Parlment de les Illes Balears

Sessió Plenària extraordinària del CES al Parlment de les Illes Balears

Reunió extraordinària del Plenari del CES (Sala d’actes)

Ordre del dia:

1.Salutacions a càrrec del Conseller de Treball.

2.Obertura de la sessió i presentació del Sr. Marcos Peña a càrrec de Carles Manera

3.Intervenció del Sr. Marcos Peña:  Crisis y negociación.

4.Torn de debat: El paper actual dels consells econòmics i socials.

 

(Convidats els anteriors càrrecs CES:

Presidents: Paco Obrador, Josep Oliver, Llorenç Huguet i

Secretari: Pere Aguiló)