Sessió 12/2022 de la comissió de treball de l`Àrea Social

Reunió de la comissió de treball de l'Àrea Social on s'ha debatut i aprovat la proposta de dictamen 26/2022 relativa al projecte de decret d’organització i funcionament del servei de mediació familiar de les Illes Balears.

Data: 01/12/2022