Sessió 10/2023 de la Comissió Permanent

Sessió 10/2023 de la Comissió Permanent, presidida per Rafel Ballester Salvà.

Han assistit:

  • Juan Francisco Servera Villena, assessor jurídic del CES

  • Margalida Adrover Caldentey, en representació de CAEB

  • Jordi Mora Vallbona, en representació de PIMEB
  • Pep Ginard Vallcaneras, en representació de CCOO

  • Joan Manel Mulet Juan, en representació del sector d'economia social i

  • Antonio Serra Puig, en representació del Consell de Mallorca

S'ha tractat principalment de l'ordre del dia de la propera sessió plenària

Data: 28/11/2023