Sessió 13/2022 de la Comissió Permanent

Sessió 12/2022 de la Comissió Permanent on s'han aprovat els següents dictàmens:

  • dictamen 17/2022 relatiu al Projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

  • dictamen 18/2022 relatiu l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.

També s'ha informat a la Comissió Permanent sobre la propera Jornada Salvem a la Mediterrània que se celebra el 29/09 a Montpeller

Data: 06/09/2022