Sessió 14/2022 de la Comissió Permanent

Sessió 14/2022 de la Comissió Permanent on s'han tractat els següents temes:

  • Debat i, si escau, aprovació de la proposta de dictamen 19/2022 relativa al projecte de decret pel qual es desplega el règim especial de prestació dels transports marítims a les Illes  Balears.
  • Debat i, si escau, aprovació de l’ordre del dia de la propera sessió plenària.
  • Informació relativa a la data de presentació de la memòria del CES de l’any 2021

Data: 21/09/2022