Sessió 1/2023 de la CT de la Memòria

Sessió 1/2023 de la comissió de treball per a l'Elaboració de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears. 

Presidida per Carles Mulet Forteza, han assistit:

Rafel Ballester Salvà,
Josep Valero González,
Tona Pou Rotger,
Silvia Montejano Cofreces,
Miguel Ángel Romero Barrones,
Ferran Navinés Badal,
Mariano Reaño Lambea,
Anna Grau Casajust i
Juan Francisco Servera Villena

 Data: 27/01/2023