Sessió 1/2023 CT mixta Àrea Social + H2030

Sessió 1/2023 mixta de les comissions de treball de l'Àrea Social i de la de seguiment del dictamen H2030.

Ha estat presidida pel president del CES i hi han assistit:

  • Josep Valero González,

  • Tona Pou Rotger,

  • Domingo Bonnín Bautista,

  • Xisco Mellado Serra,

  • Eva Cerdeiriña Outerial,

  • Xisca Garí Perelló,

  • Mariano Reaño Lambea,

  • Pau Monserrat Valentí,

  • Ferran Navinés Badal

  • Miquel Salvà Garví

 

S'ha presentat l’estudi “Necessitats socioeconòmiques d’implantacions de noves titulacions a la Universitat de les Illes Balears. Una proposta estratègica”.