Sessió 1/2024 de la CT de la Memòria

Sessió 1/2024 de la comissió de treball per a l'Elaboració de la Memòria 2023, presidida per Carles Mulet Forteza, vicerector d'Economia i Infraestructures de la UIB.

A més, han assistit:

  • Antonio Alcover Casasnovas, secretari general del CES,
  • Silvia Montejano Cofreces, en representació de CCOO
  • Anna Grau Casajust, cap d'estudis i directora de la Memòria del CES,
  • Miquel Salvà Garví, assessor econòmic del CES

Data: 04/01/2024