Sessió 2/2022 del Ple del CES

Reunió 2/2022 del Ple, celebrada telemàticament i presencialment a la seu provisional del CES Illes Balears.

Data: 05/07/2022