Sessió 2/2023 de la Comissió Permanent

Sessió 2/2023 de la Comissió Permanent.

Presidida per Rafel Ballester Salvà. Han participat:

Josep Valero González, Margalida Adrover Caldentey, Jordi Mora Vallbona, Xisca Garí Perelló, Pep Ginard Vallcaneras i Juan Francisco Servera Villena.

S'ha aprovat el dictamen 2/2023 relatiu al projecte de decret pel qual s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2022-2025, s’estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals i es modifiquen diverses normatives de l’àmbit social.

Així mateix, al punt d'informacions de presidències, s'ha informat del canvi de presidència de la xarxa de l'Euroregió; de les jornades Transitar cap a la sostenibilitat?, que tenen lloc els dies 16 i 17 de febrer; dels terminis de l'estudi sobre les titulacions de la UIB i els panells de debat que tenen lloc els dies 21 i 22 de febrer.

Data: 06/02/2023