Sessió 2/2023 CT d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Sessió 2/2023 de la Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient on s'ha aprovat la proposta de dictamen 4/2023 relativa al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'agrupacions empresarials innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Presidida per Margalida Adrover Caldentey. Han assistit:

  • Josep Valero González
  • Xisco Mellado Serra
  • Juan Francisco Servera Villena

Data: 18/04/2023