Sessió 2/2023 de la CT de la Memòria

Sessió 2/2023 de la Comissió de Treball per a l'Elaboració de la Memòria.

Presidida per Carles Mulet Forteza. Hi han assistit:

  • Josep Valero González (secretari general)
  • Silvia Montejano Cofreces (vicepresidenta de la comissió)
  • Margalida Adrover Caldentey (suplent de la CAEB)
  • Ferran Navinés Badal (rep. Govern)
  • Mariano Reaño Lambea (convidat, rep. associacions medi ambient)
  • Anna Grau Casajust (directora de la memòria)