Sessió 2/2024 de la Comissió Permanent

Presidida per Rafel Ballester Salvà. Han assistit:

Antonio Alcover Casasnovas, secretari general del CES

Margalida Adrover Caldentey, consellera del CES en representació de CAEB

Jordi Mora Vallbona, conseller del CES en representació de PIMEB

Pep Ginard Vallcaneras, conseller del CES en representació de CCOO

Pau A. Monserrat Valentí, conseller del CES en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries

Juan Francisco Servera Villena, cap del servei jurídic del CES

Miquel Salvà Garví, assessor econòmic del CES

Anna Grau Casajust, cap d'estudis del CES

S'han tractat els següents punts:

  1. Informació sobre l'organització amb el CES d'Espanya d'unes jornades relatives a la formació dual.
  2. Aprovació dels imports als autors i autores de la Memòria del CES 2023.

Data: 19/03/2024