Sessió 3/2023 de la Comissió Permanent

Ha estat presidida per Rafel Ballester Salvà i han assistit:

Josep Valero González, Margalida Adrover Caldentey, Pep Ginard Vallcaneras, Xisca Garí Perelló, Malena Riudaverts Suárez, Antonio Serra Puig i Juan Francisco Servera Villena

Els punts que s'han tractat han estat:

  1. Informació de la presidència.
  2. Aprovació de l’ordre del dia del proper ple.

Data: 07/03/2023