Sessió 3/2023 de la CT de la Memòria

Sessió 3/2023 de la comissió de treball per a l'Elaboració de la Memòria 2022, presidida per Carles Mulet Forteza, vicerector d'Economia i Infraestructures de la UIB.

A més, han assistit:

  • Josep Valero González, secretari general del CES,
  • Ferran Navinés Badal, en representació del Govern, 
  • Miquel Salvà Garví, assessor econòmic del CES,
  • Anna Grau Casajust, cap d'estudis i directora de la Memòria del CES,
  • Tona Pou Rotger, en representació de CAEB,
  • Yolanda Calvo Rodríguez, suplent en representació CCOO i
  • Mariano Reaño Lambea, conseller amb veu sense vot.

Data: 09/06/2023