Sessió 3/2023 de la CT d'Economia, Des. Regional i Medi Ambient

Sessió 3/2023 de la Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient on s'ha aprovat la proposta de dictamen 5/2023 relativa al projecte de decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Presidida per Margalida Adrover Caldentey. Han assistit:

  • Josep Valero González
  • Mariano Reaño Lambea
  • Tona Pou Rotger
  • Juan Francisco Servera Villena

Data: 27/04/2023