Sessió 3/2024 de la Comissió Permanent

Presidida per Rafel Ballester Salvà. Han assistit:

Antonio Alcover Casasnovas, secretari general del CES

Sergio Bertrán Damián, conseller del CES en representació de CAEB

Alfonso Rojo Serrano, conseller del CES en representació de PIMEB

Pep Ginard Vallcaneras, conseller del CES en representació de CCOO

Xisca Garí Perelló, consellera del CES en representació d'UGT

Antonio Sierra Rincón, conseller del CES en representació de l'economia social

Antonio Serra Puig, conseller del CES en representació del Consell de Mallorca

Juan Francisco Servera Villena, cap del servei jurídic del CES

Miquel Salvà Garví, assessor econòmic del CES

Data: 23/04/2024