Sessió 4/2022 de la CT H2030

Sessió 4/2022 de la comissió de treball per al seguiment del dictamen horitzó 2030 (H2030) presidida pel president del CES Illes Balears, Rafel Ballester Salvà.

Data: 23/09/2022