Sessió 4/2022 de la CT Memòria

Sessió 4/2022 de la comissió de treball per a l'elaboració de la Memòria 2021, presidida pel vicerector d'Economia i Infraestructures de la UIB.

Data: 23/09/2022