Sessió 4/2023 de la CT d'Àrea Social

Sessió 4/2023 de la Comissió de Treball de l'Área Social.

Presidida pel conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí.

Han participat:

Rafel Ballester Salvà,
Juan Francisco Servera Villena,
Francisco Martorell Esteban,
Alfonso Rojo Serrano,
Biel Ferragut Enseñat,
Xisca Garí Perelló,
Eva Cerdeiriña Outerial,
Miquel Salvà Garví i
Anna Grau Casajust

Data: 20/11/2023