Sessió 5/2023 de la Comissió Permanent

Sessió 5/2023 de la Comissió Permanent a la qual s'ha parlat del proper canvi de vicepresidències, de la futura trobada de CES autonòmics a Bilbao i de la futura reunió amb els CES de l'Arc Mediterrani NordOccidental. Finalment, s'ha aprovat el dictamen 4/2023 relatiu al projecte de decret pel qual es modifica el Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'agrupacions empresarials innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Presidida per Rafel Ballester Salvà. Han participat:

  • Josep Valero González, secretari general
  • Margalida Adrover Caldentey, CAEB
  • Alfonso Rojo Serrano, PIMEM
  • Xisca Garí Perelló, UGT
  • Pep Ginard Vallcaneras, CCOO
  • Pau A. Monserrat Valentí, Persones consumidores i usuàries
  • i Juan Francisco Servera Villena, assessor jurídic

Data: 21/04/2023