Sessió 8/2023 de la Comissió Permanent

Sessió 8/2023 de la Comissió Permanent, presidida per Rafel Ballester Salvà.

A més, han assistit:

  • Josep Valero González, secretari general del CES

  • Juan Francisco Servera Villena, assessor jurídic del CES

  • Margalida Adrover Caldentey, en representació de CAEB

  • Jordi Mora Vallbona, en representació de PIMEB

  • Pep Ginard Vallcaneras, en representació de CCOO

  • Xisca Garí Perelló, en representació d'UGT

  • Pau A. Monserrat Valentí, en representació de les associacions de persones usuàries i consumidores

  • Antonio Serra Puig, en representació del Consell de Mallorca

Data: 13/06/2023