Sessió 9/2023 de la Comissió Permanent

Sessió 9/2023 de la Comissió Permanent, presidida per Rafel Ballester Salvà.

A més, han assistit:

  • Juan Francisco Servera Villena, assessor jurídic del CES

  • Margalida Adrover Caldentey, en representació de CAEB

  • Pep Ginard Vallcaneras, en representació de CCOO

  • Xisca Garí Perelló, en representació d'UGT

  • Jordi Mora Vallbona, en representació de PIMEB
  • Antonio Serra Puig, en representació del Consell de Mallorca

S'han tractat diversos temes, a destacar:

  • S'ha aprovat el dictamen 6/2023 relatiu al projecte de reglament del Consell Insular de Menorca relatiu a la cartera insular de serveis socials.
  • S'ha aprovat l'ordre del dia del proper Ple.
  • S'ha designat a l'assessor jurídic com a suplent del secretari general en els termes que preveu l'article 14.1 del Reglament d'organització i funcionament d'aquest Consell fins que es designi un nou secretari general.

Data: 11/09/2023