Signatura de conveni entre el Govern i el CES

El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Rafel Ballester, i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, signen un conveni de col·laboració entre el CES i el Govern en matèria de participació i internacionalització, com a espai de cooperació i plataforma de diàleg amb els agents econòmics i socials que contribueixi a la participació internacional de la societat civil de les Illes Balears.

Links d'interés: