Signatura del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i el consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)

La Conselleria de Salut i consum ha subscrit amb el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) un Conveni de col·laboració per elaborar un estudi de diagnòstic i pronòstic de futur del sistema de salut i els serveis sanitaris de les illes Balears en els pròxims 20 anys, així com conèixer la incidència que aquest sector té dins l'economia balear