Sistema d'indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) de les Illes Balears - Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Medi ambient

Per a més informació podeu descarregar el següent document