Tot el que és, idò no és

Ara Balears -- Margalida Ramis -- diumenge 13 de febrer de 2022

A l’article la periodista fa una reflexió sobre la sostenibilitat i menciona el dictamen del CES sobre prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'Horitzó 2030.

"Quan la temperatura a les Illes Balears pugi entre 3 i 5 graus, quan s'amplifiquin dramàticament les onades de calor, disminueixin les precipitacions un 20% i el nivell de la mar pugi fins a 70 cm –tal com exposa l'Estudi del Consell Econòmic i Social sobre prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'Horitzó 2030, en el seu capítol sobre canvi climàtic, coordinat pel LINCC–, de poc ens servirà tenir hotels circulars"

Links d'interés: