Trobada d'entitats i institucions sobre el Repte Demogràfic a les Illes Balears

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, juntament amb el secretari general pel Repte Demogràfic del ministeriper a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Francesc Boya, convoca una Trobada d'Entitats i Institucions per explicar la diagnosi sobre el Repte Demogràfic a les Illes Balears. El president Rafel Ballester presenta l'estudi elaborat pel CES.

A la fotografia, el president Rafel Ballester a la dreta de la consellera d'Hisenda.