Un 64% de la població de Formentera és d’origen forà

Radioilla Formentera -- dijous 24/11/2022

Una comitiva del CES Illes Balears ha presentat la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2021 al Consell de Formentera.

Links d'interés: