Visita de la consellera de Treball i Formació del Govern al CES

La consellera de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, Joana M. Barceló Martí, acompanyada pel director general de Treball, Pere Aguiló Crespí, i el director general de Planificació Estratègica, Llorenç Pou Garcias, visiten la seu del CES. Els atenen el president, la secretària general i l’assessor econòmic que els lliuren la publicació Memòria CES 2007 sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears.