Visita del Conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Reunió de treball amb el Conseller de Treball i Formació, Sr. Pere Aguiló Crespí

A la foto, el Conseller de Treball i Formació, Sr. Pere Aguiló Crespí, el Cap de Gabinet de la Conselleria de Treball i Formació, Sr. Francisco J. Verdejo Pérez; la Secretària General Suplent del CES, Sra. Àngels Bellinfante Torres i el President del CES, Sr. Llorenç Huguet Rotger