Publicacions del CES

Col·leccions: Normativa, Memòries, Inform. d'activitats, Dictàmens, Enquestes de serveis, Informes, Jornades i Premis d'investigació

Catàleg 150.JPG

CD Catàleg 60.JPG

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Títol Catàleg de publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2002-2010) / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Publicació Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2011
[45] p. + 1disc compacte (CD-ROM)

I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Bibliografía
027.6Ces Illes Balears (085.2)

Sign.: CES.IBal-cat

 

 

 

 

Normativa

 

 

 

Illes Balears
[ Llei del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2000 ]
Llei del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu reglament = Ley del Consejo Económico y Social de las Illes Balears y su reglamento -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2002 (Palma de Mallorca : Gràfiques Terrasa)
26, 26 p. ; 21 cm.
D.L. PM 817-2002


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears-Legislación
353.9(460.32)"2000"(094.5)

Sign.: CES.IBal-nor

 
 

Illes Balears 
Normativa del Consell Econòmic i social de les Illes Balears = Normativa del Consejo Económico y social de las Illes Balears -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2007 (Palma de Mallorca : Terrasa Artes Gráficas) 
59, 59 p. ; 24 cm.
D.L. PM 620-2007


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears-Legislación
353.9(460.32)(094.5)

Sign.: CES.IBal-nor

 


Inform. d'activitats

   

Illes Balears 
Informe d'activitats 2001 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2002 (Palma de Mallorca : Gràfiques Terrasa) 
101 p. ; 21 cm.
D.L. PM 818-2002


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

 
   

Illes Balears 
Informe d'activitats 2002 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2003 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
149 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1037-2003


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

 
   

Illes Balears 
Informe d'activitats 2003 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2004] (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
149 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 818-2002


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

 
   

Illes Balears 
Informe d'activitats 2004 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2005 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
157 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 151-2005


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

 
   

Illes Balears 
Informe d'activitats 2005 : Resum primer mandat (2001-2004) -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2006 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
157 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 496-2006


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

 
   

Illes Balears 
Informe d'activitats 2006 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2007] (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
99 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 151-2006


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

 

Illes Balears 
Informe d'activitats 2007 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2008] (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
107 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1050-2008


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

Informe activitats 2008 150.JPG

Illes Balears 
Informe d'activitats 2008 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2008] (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
134 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1211-2008
ISSN: 1889-5093


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

Informe activitats 2008 cd 60.JPG
Informe activitats 2009 150.JPG

Illes Balears 
Informe d'activitats 2009 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2009] ([Palma de Mallorca : Seico 9, Estudi Tamarell Negre]) 
11 p. ; 22 cm. + 1 cd-card ([ISSN: 1889-5360])
D.L. PM 1211-2008
[ISSN: 1889-5093]


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act

cd Informe activitats 2009  60.JPG
informe activitats 2010 150.JPG Illes Balears
Informe d'activitats 2010 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2011]
69 p. ; 22 cm. ([ISSN: 1889-5360])
D.L. PM 1211-2008
[ISSN: 1889-5093]


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Memorias
353.9(460.32).075.1(060.55)

Sign.: CES.IBal-act


Dictàmens

 

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears : primer mandat 2001-2005 -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, [2006] (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques)
821 p. ; 24 cm
D.L. PM 226-2006
ISBN 84-609-9293-4


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears-Dictámenes


351.82/.84(460.32)(094)  

Signatura: CES.IBal-dict

 

 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

El sistema estadístic de les Illes Balears : dictamen, ¡ memoràndum -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social, D.L. 2004 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques)
100 p. ; 30 cm

D.L. PM 875-2004
ISBN: 84-609-0725-02

1. Estadística-Illes Balears

311(460.32)

Signatura: CES.IBal-dict

GIZC 150.JPG

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Sistema d'indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) de les Illes Balears : Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears  = Sistema de indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) de las Illes Balears : Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, [2008] (Palma de Mallorca : Ingrama) 
103 + 103 p. ; 25 cm
D.L. PM 3042-2008
ISBN 978-84-612-8329-3


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears-Dictámenes


351.82/.84(460.32)(094)  

Signatura: CES.IBal-dict

Sistema educatiu 150.JPG


Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, D.L. 2009 (Palma de Mallorca : Gráficas Salas) 
246 p. ; 30 cm
D.L. PM 946-2009
ISBN 978-84-613-1496-6


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears-Dictámenes


351.82/.84(460.32)(094)  

Signatura: CES.IBal-dict

 Llibre esport 150.JPG
Llibre esport CD 60.JPG

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

L'esport a les Illes Balears : Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social - Palma :  Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
122 p. : gràf. ; 30 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2181-2009
ISBN 978-84-613-4408-6


1. Esports-Organització-Illes Balears.

396.06(460.32)(094)

 Signatura: CES.IBal-dict

 

Dictamen 11 11 150.JPG

CD dictamen 11 11 60.JPG

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Dictamen 11/2011 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre el sistema sanitari - Palma :  Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2011
1 p. ; 21 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1499-2011


1. Salut pública-Illes Balears.

351.77(460.32)(094)

 Signatura: CES.IBal-dict

Portada Dictàmens CES 2on mandat correu gran.jpeg

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears : segon mandat 2006-2012 -- Palma de Mallorca : Institut d'Estudis Autonòmics : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2018 (Palma de Mallorca : amadip.esment)
1495 p. ; 24 cm
D.L. PM 348-2018
ISBN 978-84-09-00259-7


I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears-Dictámenes


351.82/.84(460.32)(094)  

Signatura: CES.IBal-dict

Enquesta de serveis

 

  L'enquesta de serveis a les Illes Balears = La encuesta de servicios en las Illes Balears  / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears : Instituto Nacional de Estadística , 2005
147 p. : gràf. ; 30 cm
Text en castellà i català
D.L. PM 1501-2005
ISBN 84-609-6341-1


1. Economía regional-Illes Balears. 2. Econometria-Illes Balears

332(460.32)

Signatura: CES.IBal-enq

 

 

 L'enquesta de serveis a les Illes Balears = La encuesta de servicios en las Illes Balears / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears : Instituto Balear d'Estadística , 2006
150 p. : gràf. ; 30 cm + 1 CD-Rom
Text en castellà i català
En coberta: IBAE, Instituto Balear d'Estadística. Govern de les
Illes Balears, Conselleria d'Economía, Hisenda i Innovació,
Direcció General d'Economia
D.L. PM 1447-2006
ISBN 84-611-0813-2
ISBN 978-84-611-0813-8


1. Economía regional-Illes Balears. 2. Econometria-Illes
Balears

332(460.32)

Signatura: CES.IBal-enq

 

 L'enquesta de serveis a les Illes Balears = La encuesta de servicios en las Illes Balears  / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears : Institut Balear d'Estadística , D.L. 2007
145 p. : gràf. ; 30 cm + 1 CD-Rom
Text en castellà i català
En coberta: Govern de les Illes Balears. IBAE, Institut Balear
d'Estadística. CES Illes Balears. INE, Instituto Nacional de
Estadística
D.L. PM 1262-2007
ISBN 978-84-611-6782-1


1. Economía regional-Illes Balears. 2.Econometria-Illes Balears

332(460.32)

Signatura: CES.IBal-enq

 

El CD conté les enquestes 
des del 2002 fins al 2005

 L'enquesta de serveis a les Illes Balears = La encuesta de servicios en las Illes Balears / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears : Institut d'Estadística de les Illes Balears, D.L. 2008
146 p. : gràf. ; 30 cm + 1 CD-Rom
Text en castellà i català
En coberta: Govern de les Illes Balears. IBESTAT, Institut
d'Estadística de les Illes Balears. CES Illes Balears. INE,
Instituto Nacional de Estadística
D.L. PM 161-2008
ISBN 978-84-612-3185-0


1. Economía regional-Illes Balears. 2.Econometría-Illes Balears

332(460.32)

Signatura: CES.IBal-enq

 

 Informes

 

 E X H A U R I T

Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològicde les Illes Balears -- Palma [de Mallorca] : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , [2003] (Palma : Jorvich)
132 p. ; 24 cm
Inclou (p. 121-132): Dictamen núm. 2/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Pla de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern de les Illes Balears
D.L. PM 2259-2003
ISBN 84-607-8556-4

1. Investigación científica-Illes Balears-Planificación. 2. Investigació cientifica-Illes Balears-Planificació. I. Consejo Económico y Social de las Islas Baleares

001.891(460.32)
Signatura: CES.IBal-inf

 
 

 E X H A U R I T


El treball fix discontinu a les Illes Balears : Estudi tècnic, converses, dictamen = El trabajo fijo discontinuo en las Illes Balears : Estudio técnico, conversaciones, dictamen -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , 2003 ([Palma de Mallorca] : Terrasa Arts Gràfiques)
170, 178 p. ; 24 cm
D.L. PM 2158-2003


1. Empleo-Seguridad-Illes Balears-Informes. 2.Treball, Mercat de-Illes Balears-Informes

331.526(460.32)(047)

Signatura: CES.IBal-est

Pagesos en un consell d'administració : el cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola -- [Palma de Mallorca] : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,[2003] (Palma de Mallorca : Imprenta Homar)
89 p. : il., gràf. ; 30 cm
D.L. PM 2172-2003
ISBN 84-607-8337-5


1. Societat agrícola de transformació Agroilla


334.75(460.32 P.M.):63

 

Signatura: CES.IBal-est

La qualitat del treball = La calidad del trabajo : una propuesta de indicador -- Palma [de Mallorca] : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , [2004] (Palma de Mallorca : Amadip.esment)
73, 73 p. : gràf. ; 30 cm
Port. i text contraposat en català i castellà
D.L. PM 344-2004
ISBN 84-609-0318-4


1. Condiciones de trabajo-España. 2. Indicadores
socioeconómicos-
España

331.101.3(460)
303.211(460)


 Signatura: CES.IBal-est

 Comportament de la productivitat i la competitivitat a les Illes Balears -- [Palma de Mallorca] : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , D.L. 2004 ([Palma de Mallorca] : Amadip Esment)
201 p. : gráf. ; 24 cm -- (Documents ; 1)
Textos en castellano y catalán
Bibliogr.: p. 200-201
Tít. tomado de la cub.
D.L. PM 1551-2004
ISBN 84-609-2148-4


1. Productividad-Baleares. 2.Competencia económica-Baleares. 3. Economia-Baleares. 4. Competència econòmica-Baleares.
338.12(460.32)
339.13(460.32)

Signatura: CES.IBal-doc

La negociación col·lectiva a les Illes Balears : informe, estudi tècnic -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, D.L. 2004 (Palma de Mallorca : Imprenta Homar)
220 p. ; 24 cm
D.L. PM 2671-2004
ISBN: 84-609-2961-2

1. Negociación colectiva-Illes Balears. 2. Convenios
colectivos-Illes Balears

331.106.42(460.32)
331.106.24(460.32)

Signatura: CES.IBal-est

 E X H A U R I T


Normes socials de les Illes Balears / [edició preparada per Pere Aguiló Crespí, Antoni Andreu Salom i Núria Garcia Canals] -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears , 2004 ([Palma de Mallorca]
: Terrasa Arts Gràfiques)
451 p. ; 24 cm
Col·laboració de "la Caixa"
D.L. PM 1367-2004
ISBN 84-609-1641-3

1. Asistencia social-Illes Balears-Legislación. I. Aguiló Crespí, Pere, ed. lit. II. Salom, Antoni Andreu, ed. lit. III. Garcia Canals, Núria, ed. lit. 
364.442(460.32)(094.74)

 Signatura: CES.IBal-est

 
   

 E X H A U R I T


Informe sobre la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears : novembre 2005 = Informe sobre la competitividad del sector turístico de las Illes Balears : noviembre 2005 -- Palma de Mallorca : Consell Econòmici Social de les Illes Balears , [2006]
79, 79 p. ; 30 cm
Publicació capiculada
Text en català i castellà
D.L. PM 7-2006
ISBN: 84-609-9091-5

1. Turismo-Illes Balears. 2. Competencia económica-Illes Balears
338.48(460.32)
339.137.2(460.32)
Signatura: CES.IBal-inf

 

 

El sector de la construcció a les Illes Balears = El sector de la construcción en las Islas Baleares -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i social de les Illes Balears, 2008
284 p. : gràf. ; 29 cm + 1 CD-Rom
Text en català i castellà
Inclou dades del període 1987-2006
D.L. PM 794-2008
ISBN: 978-84-612-3186-7


1. Construcción-Illes Balears-(1987-2006)-Informes


69(460.32)"1986/2007"(047.31)

Signatura: CES.IBal-inf

 

Indicadors qualitat 150.JPG

Indicadors de qualitat del treball = Indicadores de calidad del trabajo -- Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , 2008 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques) 
87 p. : gràf. ; 30 cm
D.L. PM 2935-2008
ISBN 978-84-612-8613-3


1. Condiciones de trabajo-España. 2. Indicadores socioeconómicos-España

331.101.3(460)
303.211(460)


Signatura: CES.IBal-inf

Normes Socials 2010 150.JPG

Normes Socials a les Illes Balears.  -- Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , 2009 (Palma de Mallorca : Eines) 
744 p. : gràf. ; 24 cm
D.L. PM 3132-2009
ISBN 978-84-613-7287-4


1. Derecho autonómico -- Illes Balears

34(460.32)"19/20"(094.5)

Signatura: CES.IBal-inf

 

Jornades

 
Jornada sobre la Euroregión : Palma, 9-10 de junio de 2005 -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears : Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2005 (Palma de Mallorca : Gráficas Planisi)
103 p. : il. gràf. ; 24 cm + 1 cd-card
En coberta: Comissionat del Govern de les Illes
Balears per a
l'Euroregió Pirineus-Mediterrània
D.L. PM 2934-2005
ISBN 84-7632-970-9


1. Cooperación internacional-Europa occidental

341.232(4-01)

Signatura: CES.IBal-jor

 
II Jornades Euroregió 150.JPG II Jornades sobre l'Euroregió : Palma, 25-26 de setembre de 2008 -- Palma de Mallorca : Consell Econòmi i Social de les Illes Balears : Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2009 (Palma de Mallorca : Gráficas Planisi)
126 p. : il. gràf. ; 24 cm + 1 cd-card
D.L. PM 793-2009
ISBN 978-84-8384-092-4


1. Cooperación internacional-Europa occidental

341.232(4-01)

Signatura: CES.IBal-jor

II Jornades Euroregió cd 60.JPG

Premis d'investigació

 

Sina 150.JPG

SINA cd 60.JPG

 

Perales, Francisco José
Sistema de Interacción Natural Avanzado : el ordenador al alcance de todos / Francisco José Perales (et al. ) -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca : Eines) 
84 p. : il. gràf. ; 21 cm + 1 cd-card
En coberta: Premi d'investigació del Consell Econòmic i Social 2008
 
D.L. PM 481-2009
ISBN 978-84-613-1740-0

1. Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática. I. Muntaner, Joan. J.
II. Varona, Javier. III. Negre, Francisca. IV Manresa, Cristina

004

 Signatura: CES.IBal-pre

Accésit Premi 150.JPG

Monreal Bringsvaerd, Erik
El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas Baleares: ley y
convenio colectivo / Erik Monreal Bringsvaerd
-- Palma de Mallorca : Consell Econòmi i Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca : FCMDARDER)
60 p. : il. gràf. ; 24 cm
D.L. PM 164-2009
ISBN 978-84-612-8860-1

1. Política económica. Organización, planificación y producción. 2. Derecho del trabajo

338
349.2

 

Signatura: CES.IBal-pre

Cláusulas de empleo 150.JPG

Tarabini Castellani Aznar, Margarita
Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en
tiempo de crisis : problemas de legalidad / Margarita Tarabini-Castellani Aznar
 -- Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
152 p. ; 30 cm
II Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2009D.L.: PM 3137-2009
ISBN: 978-84-613-7288-1

1.Convenios colectivos de trabajo-Islas Baleares. 2. Trabajo-Islas Baleares. I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

344.460 189
CES.IBal-pre(2009)                                                                                         

La pesca de recreo 150.JPG

Cardona Pons, Federico
La pesca de recreo y el turismo / Federico Cardona Pons -- Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
30 p. : il., gràf., taules ; 30 cm
Accèssit del II Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
D.L. PM 3136-2009
ISBN:  978-84-613-7289-8

1.Pesca-Islas Baleares. 2. Turismo-Islas Baleares. I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

CES.IBal-pre(2009)     

                                                                                                                 

 

Memòries

 

Illes Balears 
Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la
societat de les Illes Balears
 -- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2002
(Palma de Mallorca : Impremta Homar) 
2 vol. (807 p.) ; 24 cm.
D.L. PM 1787-2002
ISBN: 84-607-6163-0 


1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma). I. Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

 

 E X H A U R I T

Illes Balears 
Memòria del CES 2002 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, [2003] (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
610 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISBN: 84-607-9195-5 

1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma). I. Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

 
 

 E X H A U R I T

Illes Balears 
Memòria del CES 2003 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
 -- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, [2004] (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
645 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISBN: 84-609-2960-4 

1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma). I. Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

 
  Illes Balears 
Memòria del CES 2004 : Sobre l'economia, el treball i
la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, [2005] (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
632 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISBN: 84-609-8019-7 


1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma). I. Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

 
  Illes Balears 
Memòria del CES 2005 : Sobre l'economia, el treball i
la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, [2006] (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
654 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISBN: 978-84-611-3285-0 


1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma). I. Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

 
  Illes Balears 
Memòria del CES 2006 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2007 (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
663 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2328-2007
ISBN: 978-84-611-9285-4 


1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma).
I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

 

Memoria 2007 150.JPG

Illes Balears 
Memòria del CES 2007 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, 2008 (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
685 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISBN: 978-84-612-7100-9 

1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma).
I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

Cd memoria 2007 60.JPG
Memòria 2008 150.JPG

Illes Balears 
Memòria del CES 2008 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
624 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250 

1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma).
I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

Memoria CES 2008 cd 60.JPG
Memòria 2009 150.JPG

Illes Balears 
Memòria del CES 2009 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
690 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250 

1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma).
I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

Cd memòria 2009 60.JPG
Memoria 2010 150.JPG

Illes Balears 
Memòria del CES 2010 : Sobre l'economia, el treball
i la societat de les Illes Balears
-- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, 2011 (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 
641 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250 

1. Desarrollo económico y social -- Baleares
(Comunidad Autónoma).
I. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
338.1(460.32)

Sign.: CES.IBal-mem

cd memoria 2010 60.JPG