11/2008, relatiu al Projecte de decret sobre la promoció interna i provisió llocs treball de persones amb discapacitat a la funció pública de la CAIB

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Funció Pública
relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document