14/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball de l'Àrea Social

Matèria: Educació

relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document