17/2009, relatiu a l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 206/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12-12-06, de serveis mercat interior

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Comerç intern
relatiu a l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 206/123/CES del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis del mercat interior.
Amb vot particular de CAEB

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document