18/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat (REFOIB).

relatiu al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat (REFOIB).

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals

Matèria:

- Ocupació

Per a més informació podeu descarregar el següent document