19/2010, relatiu al Projecte de decret de criteris generals sobre modes d'explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat.

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria: Transport. Comunicacions

relatiu al Projecte de decret de criteris generals sobre modes d’explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat.

Per a més informació podeu descarregar el següent document