22/2009, relatiu a l'Acord de modificació de l'article quart i la disposició final de l'Ordenança fiscal de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles del Consell Insular de Mallorca

Comissió de treball:  Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Fiscalitat
relatiu a l'Acord de modificació de l'article quart i la disposició final de l'Ordenança fiscal de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles del Consell Insular de Mallorca

Per a més informació podeu descarregar el següent document