5/2011, relatiu al Projecte de decret regulador dels principis generals per a la concertació de serveis a l'àmbit del sistema públic de Serveis Socials.

Comissió de Treball: Comissió de Treball de l'Àrea Social

Matèria: Afers socials

relatiu al Projecte de decret regulador dels principis generals per a la concertació de serveis a l’àmbit del sistema  públic de Serveis Socials.

Per a més informació podeu descarregar el següent document