9/2009, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Funció Pública
relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document