9/2021 - relatiu al projecte de Reglament del Consell Insular de Mallorca pel qual es regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials

Comissió de Treball: Comissió de l'Àrea Social

Matèria: Reglament del Consell Insular de Mallorca pel qual es regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials

Per a més informació podeu descarregar el següent document