Dictamen 22/2022, relatiu al Projecte de Reglament del Consell Insular de Formentera pel qual s’estableixen els principis d’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació de serveis socials comunitaris bàsics, el servei d’atenció primerenca, els serveis d’estades diürnes, els serveis residencials i els centres d’atenció polivalent a l’illa de Formentera

  • Sol·licitant: Consell Insular de Formentera
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball de l’Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 11/11/2022
  • Matèries:
    • Serveis socials a Formentera

Per a més informació podeu descarregar el següent document